Hướng dẫn cách xây dựng thương hiệu sản phẩm hiệu quả nhất 2020

Cách xây dựng thương hiệu sản phẩm là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề cách xây dựng thương hiệu sản phẩm trong bài viết này, Ytuongkinhdoanh.vn sẽ viết bài Hướng dẫn cách xây dựng thương hiệu sản phẩm hiệu quả nhất 2020

Hướng dẫn cách xây dựng thương hiệu sản phẩm hiệu quả nhất 2020

Bước 1: Tìm hiểu các trị giá hệ thống

Trong mô ảnh Brandkey, phần nghiên cứu này tập kết vào việc lựa chọn các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ sản phẩm/ thương hiệu.

Các tool phổ biến: SWOT, các mô hình hàng hóa, mô hình định vị cạnh tranh; chuỗi giá trị.

Bước 2: Môi trường cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ và các thời cơ trên đối tượng.

Điểm mấu chốt: search các lỗ hổng của thị trường. Điểm yếu của đối thủ và Concept truyền thông của đối thủ.

Mô ảnh mkt Insight Quy trình thiết lập brand

Công cụ: SWOT đối thủ, quy trình tìm hiểu concept mạng của đối thủ cạnh tranh. trải nghiệm khi là khách hàng của đối thủ. Mô ảnh định vị cạnh tranh.

Bước 3: Tìm hiểu khách hàng và công chúng mục tiêu

Điểm mấu chốt: nghiên cứu Insight khách hàng. Trả lời câu hỏi “Vì sao KH lại cư xử như vậy” và “Khách hàng thực sự mong muốn được đối xử như thế nào?”.

Công cụ: tìm hiểu marketingsử dụng số liệu đo đạtphân tích nhân khẩu học, tâm lý học, tìm hiểu “quy trình thử nghiệm của khách hàng” khi dùng hàng hóa – dịch vụ.

Đặc biệt lưu ý: Quy trình thử nghiệm khách hàng đang hoàn toàn thay đỏi từ khi có Internet và social.

Bước 4: Xây dựng sứ mệnh và tầm Nhìn thương hiệu (Bước 1 trong brand Diamond)

sứ mạng thương hiệu cần trả lời các câu hỏi quan trọng:

1. brand đại diện cho điều gì?
2. lợi ích lý tính/ cảm tính nào thương hiệu sẽ đem lại cho khách hàng?
3. Điểm khác biệt của thương hiệu đối với đối thủ cạnh tranh là gì?
4. Điểm duy nhất mà thương hiệu sở hữu đối với đối thủ là gì?

Tầm Quan sát của thương hiệu giới thiệu Đích đến mà brand muốn trong tương lai dài hạn 10-20 năm. Tầm Nhìn bao gồm ảnh dung về tương lai và giá trị cốt lõi cần thiết nhất của brand.

Bước 5: Thiết lập hệ thống trị giá cốt lõi

Nền tảng niềm tin trong tổ chức và là cơ sở quyết định kiến thức thương hiệu/ văn hóa tổ chức.

Bước 6: Cá biệt hóa/ một mình hóa brand

Hãy cá biệt hóa/ một mình hóa brand bằng các nền móng trị giá cảm tính, tính hướng dẫn và hình mẫu cho thương hiệuxây dựng hình ảnh nhận diện cho thương hiệu (Logo, nền móng nhận diện, pic nhận diện…)

Bước 7: Xây dựng cấu trúc brand và dựng lại mô hình mua bán cạnh tranh cho thương hiệu

Cấu trúc thương hiệu giúp doanh nghiệp sử dụng cùng lúc kế hoạch tập kết và đa dạng hóa một mẹo kết quả. Các thương hiệu cần được tập trung để tạo nên sự không giống biệt và định vị mạnh mẽ trong tâm trí khác hàng. trái lại thông dụng hóa sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán bất lợi/ hưởng lợi vì quy mô.

Bước 8: Kiến thức brand

Nếu như tính cách brand là nội hàm và style (đặc điểm cảm tính và nhận diện) là sự thể hiện ra bên ngoài các trị giá nội hàm của thương hiệu; thì giá trị cốt lõi và văn hóa brand cũng có vai trò/ vị trí tương tự.

Trong khi giá trị cốt lõi đem lại sức mạnh tiềm ẩn cho thương hiệu thì kiến thức giúp brand tạo nên pic đặc trưng và không giống biệt mạnh mẽ cho đơn vịkiến thức của brand được cấu thành bởi 2 yếu tố: giá trị cốt lõi và Mô hình kinh doanh.

Bước 9: Lịch sử hóa brand và tài sản thương hiệu.

brand không cần chờ đến 10-20 năm mới có lịch sử. Lịch sử được xây dựng bởi những trị giá mới mẻ và đột phá so với quá trình cũ. giống như Neil Armstrong khi bước những bước trước hết lên mặt trăng, bước đi đó ngay lập tức vừa mới đi vào lịch sử giống như “một bước tiến dài của nhân loại”.

Hãy là người trước hết, bạn sẽ làm nên Lịch sử. đủ sức k chỉ là của thương hiệu, mà còn là của cả một không gian.

Bước 10: Xây dựng lời hứa brand

Là cam kết của thương hiệu đối với khách hàng. Lời hứa bao gồm 2 phần: Tuyên bố và Thực thi.

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/

Scroll to Top