Biên bản thành lập công ty cổ phần chi tiết, đầy đủ và chính xác nhất

Biên bản thành lập công ty cổ phần là văn bản lưu lại các nội dung về thông tin những người cùng thành lập, chức vụ, số vốn mỗi cá nhân bỏ ra và tỉ lệ cổ phần mỗi người nắm giữ trong công ty,… Liên hệ hotline 0932068886 để nhận tư vấn.

Biên bản thành lập công ty cổ cổ phần là một trong những văn bản đầu tiên và quan trọng nhất cần phải soạn thảo và xác thực khi thành lập công ty cổ phần. Trong biên bản sẽ nêu rõ những thành viên cùng đứng ra thành lập công ty, chức vụ từng người nắm giữ, số vốn mỗi người bỏ ra và tỉ lệ cổ phần mỗi người có khi công ty chính thức được thành lập. Biên bản được lập ra dưới sự nhất trí của các cổ đông và là căn cứ thực thi pháp luật khi cần can thiệp.

Để thành lập công ty cổ phần cần sự góp vốn của nhiều thành viên
Để thành lập công ty cổ phần cần sự góp vốn của nhiều thành viên

Những nội dung cần đảm bảo chính xác trong biên bản thành lập công ty cổ phần

Để đúng pháp lý và được công nhận hợp pháp thì một biên bản thành lập công ty cổ phần cần đầy đủ những nội dung sau:

1. Thông tin cụ thể về thời gian và địa chỉ thành lập biên bản.

2. Thông tin cụ thể của từng cổ đông: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CCCD hoặc CMND, nơi thường trú theo hộ khẩu; số cổ phần nắm giữ.

3. Thông tin cụ thể về việc góp vốn

  • Loại tài sản góp vốn: Tiền, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ,…

  • Giá trị chính xác phần vốn mỗi cổ đông góp và thời gian chính xác bỏ đủ vốn.

  • Hình thức góp vốn: Tiền mặt, chuyển khoản, kí séc,…

  • Số cổ phần chính xác mỗi cổ đông nắm giữ

Thỏa thuận về từng chức danh trong công chính xác do cá nhân nào nắm giữ (quyền hạn mỗi người theo chức danh).

Biên bản thành lập công ty cổ phần cần đầy đủ thông tin theo pháp luật
Biên bản thành lập công ty cổ phần cần đầy đủ thông tin theo pháp luật

Biên bản thành lập công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Địa điểm), ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN…

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, lúc… giờ… phút tại địa chỉ…………………..

Chúng tồi gồm:

1. Họ và tên:……………………………        Giới tính: Nam/Nữ

    Ngày tháng năm sinh:…………..    Dân tộc:…………    Quốc Tịch:………..

    CMND/CCCD số:……………….. do…………… Cấp ngày:………………

    Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………….

    Số cổ phần nắm giữ:……………………………….

2. Họ và tên:……………………………        Giới tính: Nam/Nữ

    Ngày tháng năm sinh:…………..    Dân tộc:…………    Quốc Tịch:………..

    CMND/CCCD số:……………….. do…………… Cấp ngày:………………

    Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………….

    Số cổ phần nắm giữ:……………………………….

(Tương tự cho đến khi đủ thành viên)

Chúng tôi thống nhất bàn bạc, thỏa thuận và đưa ra quyết định các vấn đề sau:

I. Góp vốn thành lập công cổ phần……………………………………………….

1. Ông/Bà:……………………… góp số tiền………..  đồng, tương đương……… cổ phần, chiếm……………. tổng vốn điều lệ.

2. Ông/Bà:……………………… góp số tiền………..  đồng, tương đương……… cổ phần, chiếm……………. tổng vốn điều lệ.

II. Hình thức góp vốn

Các cổ đông cam kết góp vốn như sau:

1. Ông/bà:…………………. Góp tiền mặt……………. đồng, tương đương………. Cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

1. Ông/bà:………………….Góp chuyển khoản………………………… đồng, tương đương………. Cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

III. Thông tin cấp giấy chứng nhận phần vốn góp/số cổ phần:

Sau khi các thành viên góp đủ vốn và được người đại diện theo pháp luật công ty cấp giấy chứng nhận số cổ phần góp vốn như sau:

1. Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông/bà………………..

Số 01/GCN cấp ngày……/……/……

2. Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông/bà………………..

Số 02/GCN cấp ngày……/……/……

Các thành viên HĐQT đã góp đủ phần vốn mỗi cá nhân vào vốn điều lệ công ty, danh sách góp vốn đã được cập nhật đầy đủ trong sổ đăng ký Cổ đông/thành viên. Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên đã được gửi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư ……………………………………….

IV. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bầu Ông/Bà……………………….. giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty……………….

V. Người đại diện theo pháp luật

Các thành viên nhất trí Ông/Bà……………………. Là người đại diện Pháp luật công ty với chức danh Tổng Giám Đốc/Giám Đốc.

Cuộc họp thành lập công ty kết thúc vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Các thành viên nhất trí cùng kí tên bên dưới.

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Quang Minh chuyên tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Quang Minh chuyên tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty

Trên đây là thông tin chi tiết và đầy đủ của một biên bản thành lập công ty cổ phần bạn cần nắm rõ khi thực hiện. Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần, thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương, HCM và các khu vực lân cận hãy liên hệ ngay Quang Minh để được tư vấn chính xác và hỗ trợ thành lập nhanh nhất.

Công ty Dịch vụ Tư vấn Luật Quang Minh

Địa chỉ: 19/2B Thạnh Lộc 08, Khu phố 03, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM

Hotline: 0932 068 886 hoặc 096 3839 005

Website: https://tuvanquangminh.com/

Email: info.tuvanquangminh@gmail.com

Xem ngay: Quy trình thủ tục thành lập công ty cổ phần cập nhật mới nhất, chính xác nhất bạn cần nắm rõ

Scroll to Top