Tổng hợp hơn 50 Websites và Blogs cực chất về Digital Marketing mà bạn không nên bỏ qua

Hơn 50 Websites và Blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua – Các trang web được nêu trong bài này sẽ được chia thành các mục khác nhau, tuy nhiên một số website thật ra có thể thuộc nhiều mục khác nhau do mỗi trang có thể có nội dung bao phủ nhiều chuyên đề. Tác giả phân định theo chuyên mục ở đây chẳng qua để biết là người viết thường theo dõi các trang đó cho mục nào nhiều nhất chứ không phải là website đó chỉ chuyên về nội dung đó. Đa phần tất cả các website này đều là trang tiếng Anh.

Mẹo: 
* Để quản lý số lượng nhiều các website, mình khuyên bạn nên sử dụng bookmark manager của trình duyệt để có thể dễ sắp xếp và tìm kiếm khi cần thiết. Bấm Ctrl + Shift + O trên Chrome hoặc Ctrl + Shift + B trên Firefox để mở bookmark manager, tạo thư mục và quản lý các bookmark của mình.

Web chủ đề Digital marketing tổng hợp

 

1 8 11 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 12 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 13 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 14 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề phân tích

1 8 15 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 16 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 17 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 18 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề công nghệ

1 8 19 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 20 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 21 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 22 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề Search Marketing

1 8 23 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 24 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 25 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 26 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 27 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề Social Marketing

1 8 29 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 30 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề Email Marketing

1 8 31 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 32 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 33 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề Copy & Content Marketing

1 8 34 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 35 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 36 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Michael Brenner là chuyên gia hàng đầu về content và ông chia sẽ những kiến thức hữu ích đó trên blog này. Thường trực trên trang là các bài viết hướng dẫn làm cách nào để content của bạn có thể thực sự hiệu quả hơn trong việc lấy leads hoặc cải thiện sales cùng với content strategy.

Web chủ đề Mobile Marketing

1 8 38 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 39 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 40 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề design, UI / UX

1 8 41 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 42 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 43 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 44 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 45 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web chủ đề CRO, A/B testing

1 8 47 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 48 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 49 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 50 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Đọc thêm: 

Web tham khảo các mẫu quảng cáo

1 8 51 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 52 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 53 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 54 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 55 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web download tài liệu marketing

1 8 56 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 57 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

1 8 58 - 50+ websites và blogs hay nhất về Digital Marketing bạn không nên bỏ qua

Web giải trí cho dân Digital Marketing

Well, đọc nhiều và tiếp thu nhiều kiến thức thì ắt hẳn cũng rất nặng đầu, dưới đây là một số website giải trí dành riêng cho dân marketers để giúp bạn thư giãn và sau đó có thể tiếp tục tốt hơn:

Theo Tâm Trần – ATP Software

Scroll to Top