Hướng dẫn cách xin giấy phép kinh doanh mới nhất 2020

cách xin giấy phép kinh doanh là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề cách xin giấy phép kinh doanh. Trong bài viết này, ytuongkinhdoanh.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách xin giấy phép kinh doanh mới nhất 2020.

Hướng dẫn cách xin giấy phép kinh doanh mới nhất 2020

Bạn bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần lựa chọn một loại ảnh kinh doanh phù hợp? Với trải nghiệm gần 15 năm hoạt động trong ngành nghề support thủ tục đăng ký mua bándoanh nghiệp Luật Việt An tin tưởng là hãng luật uy tín cùng tiến cùng bạn trong quá trình khởi nghiệp.

hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi bắt đầu tiến hành kinh doanh trên thương trường, người khởi nghiệp có một số lựa chọn về mô hình kinh doanh. Cụ thể:

 • tải ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • đăng ký mua bán thành lập doanh nghiệpkhác với tiến hành tải ký mua bán hộ cá thể, khởi nghiệp theo thể loại thành lập công ty người khởi nghiệp có một số chọn một trong các loại hình doanh nghiệp theo Luật công ty đang có hiệu lực trong năm 2019 như sau:
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân;
 • Thành lập doanh nghiệp TNHH: bao gồm: doanh nghiệp TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Thành lập doanh nghiệp cổ phần;
 • Thành lập công ty hợp danh (đối với một số lĩnh vực đặc thù).

Nhằm giúp người khởi nghiệp hiểu rõ hơn bản chất các loại hình kinh doanh cũng giống như các ưu nhược điểm của chúng trước khi lựa chọn tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh, Luật Việt An nghiên cứu các phương án thực hiện đăng ký mua bán giống như sau:

tải ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ mua bán cá thể là hình thức mua bán do một một mình hoặc một group người gồm các một mình là công dân VN quá đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình kiểm soát, chỉ được đăng ký mua bán tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng all tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm của việc thành lập hộ mua bán cá thể:

 • không phải kê khai thuế hàng tháng, ứng dụng chế độ thuế khoán và hóa đơn trực tiếp nên sổ sách, hồ sơ kế toán dễ dàng cho chủ hộ kinh doanh;
 • Quy mô nhỏ phù hợp với hộ gia đình kinh doanh hoặc cá nhân bắt đầu kinh doanh, đặc biệt thực hiện phân phối món hàng tiêu sử dụng trực tiếp cho cá nhân là chính như bán hàng quần áo, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, design thời trang, buôn sale tiêu dùng một mình, tạp hóa. vì thếpartner KH chủ yếu là cá nhân không phải là doanh nghiệp;
 • Kinh đã kinh doanh theo thể loại hộ kinh doanh cá thể đủ sức được biến đổi sang tải ký thành lập doanh nghiệp: công ty TNHH hoặc doanh nghiệp cổ phần.
 • cai quản, quản trị hoạt động mua bán không khó khăn.

yếu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Vì là thuế trực tiếp nên khi partners, bạn hàng mua sale hóa của hộ cá thể là công ty sẽ k được khấu trừ thuế trị giá gia tăng (VAT) nên nhiều công ty sẽ không like mua bán hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh cá thể;
 • Hộ mua bán cá thể chỉ được dùng tối đa 09 lao động nên hạn hẹp trong tiến trình kinh doanh, nếu phát sinh hơn 09 lao động buộc phải biến động sự phát triển ty TNHH hoặc công ty cổ phần;
 • Hộ kinh doanh cá thể theo quy định của luật pháp là thể loại mua bán k có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động mua bán của mình tức là phải chịu trách nhiệm về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động mua bán của hộ kinh doanh cá thể. đủ nội lực nói đây là giới hạn rất to của hộ mua bán cá thể so với doanh nghiệp TNHH và doanh nghiệp cổ phần, ở các loại ảnh doanh nghiệp này người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp mang vào hoạt động mua bán.

tải ký mua bán theo thể loại thành lập công ty

Căn cứ pháp lý :

 • Luật doanh nghiệp 2015;
 • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

công ty tư nhân là doanh nghiệp do một một mình làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng all tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một một mìnhcông ty tư nhân k có nhân cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp. Chủ công ty tư nhân có toàn quyền quyết định so với tất cả hoạt động mua bán của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi vừa mới nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ công ty tư nhân đủ nội lực trực tiếp hoặc thuê người xung quanh thống trị, điều hành hoạt động mua bán. Trường hợp thuê người khác sử dụng Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ công ty tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động mua bán của công ty. Những ưu điểmyếu điểm của doanh nghiệp tư nhân.

ưu thế khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Do là chủ sở hữu duy nhất của công ty nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các chủ đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ công ty tư nhân tạo sự tin tưởng cho partnersKH và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi luật pháp như các loại hình công ty không giống.

nhược điểm khi thành lập công ty tư nhân

Do không có tư cách pháp nhân nên cấp độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty và của chủ doanh nghiệp chứ không hạn chế số tài nguyên mà chủ công ty đang đầu tư vào doanh nghiệp.

Thành lập công ty hợp danh

công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • cần có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, đủ sức có thành viên góp vốn;
 • thành viên hợp danh phải là một mình, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các Nhiệm vụ của công ty;
 • member góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số tiền đã góp vào công ty.

doanh nghiệp hợp danh có nhân cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký mua bán.

thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các Nhiệm vụ của doanh nghiệpthành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo % được quy định tại Điều lệ công ty; k được tham gia quản lý doanh nghiệp và hoạt động mua bán nhân danh doanh nghiệp. Các member hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các chủ đề cai quản công ty. Những ưu thếyếu điểm của công ty hợp danh.

ưu thế khi thành lập công ty hợp danh

ưu thế của công ty hợp danh là hòa hợp được uy tín một mình của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các member hợp danh mà công ty hợp danh đơn giản tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, partners mua bán. Việc điều hành thống trị doanh nghiệp k quá khó khăn do tỉ lệ các member ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

nhược điểm khi thành lập công ty hợp danh

giới hạn của doanh nghiệp hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên cấp độ nguy cơ của các thành viên hợp danh là rất cao.

Thông thường chỉ ứng dụng với các công ty hoạt động trong ngành nghề chuyên môn giống như công ty Luật, kiểm toán, thuế, …

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một member.

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một member là công ty do một đơn vị hoặc một một mình kiểm soát sở hữu; chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số tiền điều lệ của công ty.

ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên

 • Do có nhân cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi chủ đề liên quan đến hoạt động của công ty.

nhược điểm khi thành lập công ty TNHH một member

 • công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là công ty tư nhân hay doanh nghiệp hợp danh;
 • Việc huy động vốn của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bị giới hạn do chỉ có một member và k có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 • Thời gian góp vốn của doanh nghiệp là 90 ngày từ khi ngày được cấp Giấy chứng thực tải ký công ty.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai member trở lên.

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có hai member trở lên là công ty trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các Nhiệm vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đang cam kết góp vào công ty.

thành viên của doanh nghiệp đủ sức là tổ chức, cá nhân; tỉ lệ member tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận tải ký mua bán.

ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

 • Do có nhân cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số tài nguyên góp vào công ty nên ít gây nguy cơ cho người góp vốn;
 • tỉ lệ member công ty trách nhiệm k nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc cai quản, điều hành công ty không quá phức tạp;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư đơn giản làm chủ được việc cải thiện các thành viênhạn chế sự thâm nhập của người lạ vào doanh nghiệp.

nhược điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp hợp danh;
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị giới hạn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Thời gian góp vốn của doanh nghiệp là 90 ngày từ khi ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần

công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các Nhiệm vụ tài sản không giống của công ty trong phạm vi số tài nguyên vừa mới góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho mọi người, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần discount biểu quyết;
 • Cổ đông đủ nội lực là đơn vị, cá nhân; tỉ lệ cổ đông tối thiểu là ba và k giới hạn số lượng tối đa.

doanh nghiệp cổ phần có nhân cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanhcông ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp cổ phần

 • Chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản không giống của công ty trong phạm vi vốn góp nên cấp độ rủi do của các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh động tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • mức độ huy động vốn của doanh nghiệp cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của doanh nghiệp cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp cổ phần là tương đối đơn giảnvì vậy phạm vi phân khúc được tham gia doanh nghiệp cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần.

yếu điểm khi thành lập doanh nghiệp cổ phần

 • Việc thống trị và điều hành doanh nghiệp cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông đủ sức rất lớn, có nhiều người chẳng hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và thống trị công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại ảnh doanh nghiệp không giống do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, Kế toán.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày từ khi ngày cấp Giấy chứng nhận tải ký công ty.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống tải ký công ty quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập luôn luôn còn tên trên đăng ký mua bánkhông bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục cải thiện nội dung tải ký doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.
 • so với công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế doanh thu cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù doanh nghiệp không có lãi hoặc chuyển nhượng cổ phần dưới trị giá hiện tại) luôn luôn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế cố định này.

nguồn: luatvietan.vn

Scroll to Top