Bộ Ebook hay giúp trang bị kiến thức & khởi nghiệp thành công bền vững

Bạn đang tìm cho mình tài liệu để trang bị kiến thức trong quá trình khởi nghiệp. Dưới đây là bộ tài liệu được chuẩn hóa khá đầy đủ giúp bạn nghiên cứu, hãy cùng tải về tham khảo nhé!

[CHIA SẺ] Bộ tài liệu hay PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG dành cho startup & SMEs – hơn 3000 trang các chủ đề cho startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quyển 1 – Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
Quyển 2 – Lập Kế hoạch kinh doanh
Quyển 3 – Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanhnghiệp
Quyển 4 – Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
Quyển 5 – Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp
Quyển 6 – Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp
Quyển 7 – Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Quyển 8 – Quản trị chiến lược
Quyển 9 – Quản trị nhân sự
Quyển 10 – Quản trị marketing
Quyển 11 – Quản trị dự án
Quyển 12 – Quản trị tài chính
Quyển 13 – Quản trị sản xuất
Quyển 14 – Quản lý kỹ thuật và công nghệ
Quyển 15 – Quản lý chất lượng
Quyển 16 – Quản trị hậu cần kinh doanh
Quyển 17 – Thương hiệu và sở hữu trí tuệ – sở hữu công nghiệp
Quyển 18 – Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại
Quyển 19 – Đàm phán và ký kết hợp đồng
Quyển 20 – Ứng dựng CNTT cho DNNVV
Quyển 21 – Những vấn đề kế toán cơ bản trong DNNVV
Quyển 22 – Kỹ năng bán hàng
Quyển 23 – Kỹ năng làm việc nhóm
Quyển 24 – Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
Quyển 25 – Văn hóa doanh nghiệp
Quyển 26 – Tâm lý học lãnh đạo và quản lý
Quyển 27 – Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế
Quyển 28 – Lập dự án, phương án kinh doanh

Tài liệu cực kỳ hữu ích! Ae tải về đọc tham khảo dần nhé!
https://goo.gl/sFSfF5

 

Nguồn: Bộ tài liệu hay PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

 

Scroll to Top